Kompenzační stykače a kondenzátory

Použití, konstrukce

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí.

Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny.

Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny třemi vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Kondenzátory je možné instalovat těsně vedle sebe.

Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 33 0360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M12 na dně nádoby (dotahovat momentem max. 5 Nm). Pokud nebude použit svorník M12 na dně nádoby jako ochranná svorka je možné jej použít pro upevnění kondenzátoru. Na požádání (např. při použití krytu s IP 54) je možné umístit na víku kondenzátoru ochrannou svorku M5 (dotahovat momentem max. 2 Nm).

Přívodní vodiče se ukončí ve třmenové svorce průchodky se šroubem M5 (křížová hlava) – dotahovací moment max. 2 Nm. Připojovací vodiče a upevnění kondenzátoru musí umožnit dilataci víka o 20 mm – tato podmínka je nutná pro správnou funkci přetlakového odpojovače.

S ohledem na proudové zatížení svorkovnice, při montáži skupiny kondenzátorů nepřipojovat na svorkovnici větší výkon než 30 kvar u třífázového nebo 15 kvar u jednofázového kondenzátoru, při všech dodržení připojovacích podmínek. Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru.

Dle požadavku zákazníka lze objednat jednofázové provedení s typovým označením CVADP … do výkonu 15 kvar. Kondenzátory pro jiné napětí, výkon a frekvenci lze vyrobit na požádání.

AB ELEKTRO s.r.o., 5. května 1075, Přeštice, 334 01
tel. : 377 985 036 | mobil: 602 350 970, 723 611 935 | e-mail: abelektro@abelektro.com

Copyright © 2024 AB Elektro

Tvorba webových stránek - Plzeň