OPTOIZOLAČNÍ DVOUKANÁLOVÝ INTERFACE ES4002R

 

Univerzální dvoukanálové rozhraní sloužící ke galvanickému oddělení výstupních obvodů měřících systémů energetických závodů od okruhů regulace a monitorování.

Základní charakteristiky :

 

 

Technické parametry

VSTUP

proud vstupní smyčky při napájení 20V z pomoc zdroje

8 mA

rozsah vstupního napětí

10 - 40V DC

VSTUP - VÝSTUP

Izolační pevnost

min. 5kV

VÝSTUP

Maximální výstupní proud jmenovitý

20 mA

Výstupní proud omezený vnitřní proudovou ochranou

25 - 30 mA

maximální spínané napětí

35 V DC

max. frekvence přenosu IN - OUT

10 Hz

min odpor výstupu v rozepnutém stavu

min. 1 MW

max úbytek napětí na spínači při jmen. proudu

4,5 V

POMOCNÝ ZDROJ

Napájecí napětí pomocného zdroje

230V 50Hz

Max příkon pomocného zdroje

1,5VA

Výstupní napětí stabilizované

20V DC

Max. trvalý odběr proudu

80 mA